ההרשמה לספטמבר לשנת 22-23  החלה

פרטים מעודכנים אודות הרישום

אפשר למצוא בדף המצורף כאן

Registraion

Registration for kindergarten

For the year 22-23 just started

Updated details regarding registration

Are on the attached page (in Hebrew)

Please click on the red link above.